تماس با ما | فن بازار استان چهارمحال و بختیاری


◊ آدرس : شهرکرد میدان شهدا ، تقاطع خیابان سعدی و فارابی ، ساختمان شهدای فناوری

◊ تلفن : ۴۷۲۴ ۳۳۳۳ -۰۳۸ , ۷۳۴۰ ۳۲۲۷ -۰۳۸

◊ دورنگار : ۲۹۳۴ ۳۳۳۳ -۰۳۸

◊ رایانامه :  info@shopstp.ir

◊ ساعات کاری : شنبه الی چهارشنبه ساعت ۸ تا ۱۵:۳۰